طراحی وبسایت با المنتور

آموزش طراحی وبسایت با المنتور

المنتور المنتور یک ابزار آموزشی است که به کمک آن فرد می‌تواند از تجربیات و دانش خود بهره‌برداری کند و آن را با افراد دیگر به اشتراک بگذارد. المنتور در حقیقت یک راهنما یا مربی…